INSECTARIUM de fascinerende wereld van insecten

Insectarium

Ons insectarium verenigt drie verzamelingen insecten die gepresenteerd worden in één zaal, 38.000 exemplaren, de meerderheid kevers , maar ook motten ,krekels en sprinkhanen,en andere soorten.

  • Kijk naar een afrikaanse reuze kever
  • Kijk naar een wandelende tak van een halve meter.
  • Kijk naar fluorecerende kevers.
  • Kijke naar 3 verzamelingen die tientallen jaren verborgen werden.
  • Indrukwekkende kevers,roofwants, krekels,wespen,afrikaanse bijen ,enorme kreeften,bedluizen,sprinkhanen,krekels en andere.